Prawo Upadłościowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom, które są w stanie upadłości oraz objętych procedurą naprawczą.

Kancelaria oferuje następujące usługi:

  • tworzenie wniosków o ogłoszeniu upadłości
  • przygotowywanie wniosków o wdrożenie postępowania naprawczego
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym
  • doradztwo w kwestiach związanych z upadłością