Prawo Pracy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy

Więcej

Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo oraz przygotowanie opinii prawnych z zakresu procedury administracyjnej, prawa administracyjnego, a także procedury egzekucyjnej w administracji

Więcej

Prawo Rodzinne

Kancelaria oferuje obsługę prawną w sprawach o separacje i rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty oraz unieważnienie małżeństwa

Więcej

Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną w sferze ochrony danych osobowych

Więcej

Prawo Upadłościowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom, które są w stanie upadłości oraz objętych procedurą naprawczą

Więcej

Prawo Korporacyjne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa gospodarczego, korporacyjnego i spółek.

Więcej

Windykacja

Oferta Kancelarii obejmuj obsługę prawną w zakresie należności przedsiębiorców, osób prywatnych, działania na drodze polubownej, sądownej, pojednawczej oraz zabezpieczającej i egzekucyjnej, a także ugody w kwestii spłaty zadłużenia

Więcej