Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Nasza kancelaria świadczy porady prawne w zakresie prawa administracyjnego zarówno osobom fizycznym, jak i firmom oraz instytucjom. W ramach naszych usług, proponujemy reprezentowanie Klientów przed organami administracji samorządowej i państwowej w postępowaniach administracyjnych.

Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa imigracyjnego.

Zakres świadczonych usług prawnych w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • zamówienia publiczne
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP