Prawo Pracy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy

  • doradztwo oraz reprezentacja pracowników oraz pracodawców w wzajemnych sporach, an etapie sądowym i pozasądowym
  • doradztwo w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy
  • doradztwo oraz powadzenie spraw o należne wynagrodzenie za pracę
  • doradztwo oraz powadzenie spraw o przywrócenie do pracy
  • doradztwo oraz powadzenie spraw odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy
  • tworzenie oraz opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy : regulaminów, umów o pracę i zakazie konkurencji, zarządzeń, kontraktów menadżerskich
  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach dotyczących rent, emerytur oraz świadczeń przedemerytalnych