Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną w sferze ochrony danych osobowych:

  • audyty legalności przetwarzania danych osobowych
  • rejestrowanie zbiorów danych w rejestrze GIODO
  • przygotowywanie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych
  • kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych