Prawo Pracy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy.

Więcej

Prawo Cywilne

Oferuje doradztwo i pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, m.in. w sprawach o: zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, eksmisję, ustanowienie służebności, tzw. wieczystoksięgowe, ochronę prawa własności – wydanie rzeczy, zaniechania naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne korzystanie i innych.

Więcej

Prawo Rodzinne

Kancelaria oferuje obsługę prawną w sprawach o separacje i rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty.

Więcej

Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną w sferze ochrony danych osobowych.

Więcej

Prawo Upadłościowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom, które są w stanie upadłości, bądź zostały objęte procedurą naprawczą.

Więcej

Prawo Korporacyjne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa gospodarczego, korporacyjnego i spółek.

Więcej


Windykacja

Oferta Kancelarii obejmuj obsługę prawną w zakresie należności przedsiębiorców, osób prywatnych, działania na drodze polubownej, sądownej, pojednawczej oraz zabezpieczającej i egzekucyjnej, a także ugody w kwestii spłaty zadłużenia.

Więcej

Porady i pomoc prawna Lublin i okolice - Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Siedlec

Radca prawny Jacek Siedlec od 2011r. zajmuje się pomocą prawną w Lublinie, jak również na terenie całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Kancelaria oferuje szeroką gamę usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców, osób prawnych, organów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Gwarantuje pełne zaangażowanie oraz rzetelne i indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy.

Oferujemy kompleksowe usługi i porady w zakresie przede wszystkim: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, , prawa cywilnego, prawa korporacyjnego, prawa upadłościowego i rodzinnego. Świadczymy również usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), oferując również możliwość pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD/IODO) przez radcę prawnego Jacka Siedlec.